Betrekkings vakant – Orania

Gloedland  het verskeie betrekkings beskikbaar in Orania.

Die volgende bestuurs- en ander poste is beskikbaar: Skrynwerke, bouprojekte, nutsmandienste en algemene handlangers.

Belangstellendes kan hulle CV’s in Afrikaans stuur aan [email protected]