Betrekking vakant

Die Paardekraal monument in Krugersdorp benodig ’n opsigter.

Die persoon word nie ’n salaris betaal nie, maar ’n woning word verskaf wat water en elektrisiteit insluit. Hy sal ook op die grootste erf in Krugersdorp woon.

Die persoon sal sekere opsigterstake verrig in ruil vir die verblyf.

Die kandidaat sal vry wees om daagliks tydens werksure by sy werk te wees.

Belangstellendes kan vir Alwyn kontak by 082 940 8825.