Zimbabwe – geen blanke mag grond besit

Geen blanke sal toegelaat word om grond te besit nie, het die Zimbabwiese president, Robert Mugabe, tydens die loodsing van ‘n nuwe plaasnedersetting in Mashona-wes kwytgeraak.

  Volgens hom kan blankes industrieë en maatskappye besit of in wooneenhede in dorpe woon, maar hulle kan nie grond besit nie

Hy het swart gesinne ingelig dat die ooreenkomste ingevolge waarvan hulle sedert 2 000 lappies grond gekry het, nie meer geld nie. Almal wat grond gekry het, van die 4 000 plase wat van blankes gegryp is, sal nou huurpagkontrakte of permitte nodig hê om hulle bruikhuur-ooreenkomste te vervang.  Nagenoeg 220 000 swartes word hierdeur geraak.

Die nuwe permitte is glo daarop gemik om die boere in staat te stel om ‘n lening te kry deur hulle huurpagkontrakte te gebruik as sekuriteit vir die geld wat hulle leen om oeste te befonds.

  Mugabe het swartes wat hul grond aan blankes onderverhuur, gewaarsku dat hulle hul grond gaan verloor. Hy het swart boere aangemoedig om hul kosproduksie te verhoog om hongersnood te voorkom.

  “Wat ons kwaad maak…is dat ons eie inheemse boere onderverhuur aan dieselfde blankes wat ons erfenis weggeneem het,” het Mugabe gesê terwyl hy permitte aan swart boere uitgedeel het.

*Zimbabwiërs stroom al vir jare na Suid-Afrika op soek na ‘n heenkome, veral na kos omdat kosproduksie weens die grondgrypery bykans tot niet is. Die nasionalisering van grond, waarvolgens die staat die grond besit en net ‘leen’ aan hulle nuwe boere, is tans nog in Suid-Afrika een van die groot struikelblokke om banklenings te bekom.