Veranderde wêreldorde – scenario skets

Dit is nou 100 jaar nadat die Eerste Wêreldoorlog begin het.

Vir dekades was Amerika die land met die sterkste ekonomiese kragte, en daarmee ook die kragtigste wereld-invloed uitgeoefen – dikwels tot frustrasie van kleiner lande.

Saam met Amerika, het Brittanje die kitaar geslaan in Europa,

Die opkomende mag van Duitsland het daartoe gelei dat die Tweede Wêreldoorlog begin is wat ook ’n vernietigende uitwerking gehad het op menige deelnemer.

Wapen-verkopers was waarskynlik die enigstes wat gebaat het by die oorlogs-besluite van die wêreldleiers van destyds.

Navorsers is van mening dat ’n nuwe wêreldorde besig is om te vestig, ’n orde wat die fokus plaas op ander lande as nuwe wêreldleiers, waarvan China en Indie dalk die grootste kan word, met Duitsland as derde grootste en die VSA as ’n buiteperd in die vierde plek.

Die tegnologiese vermoë van ’n land kan uiteindelik sy posisie as wêreldleier bepaal, maar dit is ook nie die enigste norm waaraan hulle gemeet sal word nie.

Minerale rykdomme het nog altyd ’n dominerende rol in die wêreldpolitiek gespeel, en sal waarskynlik voortduur, maar tegnologiese ontwikkeling is besig om ’n nuwe revolusie teweeg te bring.

Die ontginning van minerale sal uiteindelik uitgeput raak, en die vraag ontstaan wat die moontlikhede is om ander planete se minerale te begin navors, en dalk te ontgin.

Kenners is van mening dat die ruimtereise na verskillende planete dalk nie so “onskuldig” is as wat algemeen aanvaar word nie – dit is ook ’n soektog na minerale rykdomme.

Vir baie jare is dit tegnologies moontlik om nywerheidsdiamante te vervaardig, en word dit met sukses aangewend in die nywerheidswêreld van vandag. Die vervanging van metale met koolstofverbindings is besig om momentum te kry; goud is nie meer die wereld se grootste en belangrikste edelmetaal nie, alhoewel dit waarskynlik altyd ’n beduidende rol sal vervul.

Met al die veranderings, kan opsommend gesê word dat metale deur tegnologiese ontwikkeling vervang kan word met verbindings soos dié van koolstof. Energiebronne wat tans in gebruik is, waarvan olie die hoofbron is, gaan mettertyd vervang word met hoë tegnologie apparate wat dalk uit sonkrag, windkrag, en die magtige oseane se waterkrag opgewek gaan word. Kragtige nywerhede en tegnologiese vooruitgang, sal ’n al groter faktor word om leier-lande te vestig, wat waarskynlik gepaard kan gaan met ruimte-tegnologie wat satelliete en planeet-ontginning mag meebring.

In die huidige eeu kan die ganse wêreldorde verander waar tegnologiese uitvindings die bepalende faktor word om lande te posisioneer in die galery van leiers.

Dit is egter toekoms moontlikhede, en tyd sal leer of dit gaan realiseer.