Universiteite – waarheen met Afrikaans?

Om ’n graadkurses  by ’n universiteit in Suid-Afrika te voltooi, is ’n keuse wat elkeen maak volgens sy omstandighede, maar as die keuse daarin lê om die kursus in Afrikaans te voltooi, word dit ’n perd van ’n ander kleur.

Alhoewel verskeie universiteite dit hoog opgee dat studente hul kursus in Afrikaans kan voltooi, is dit nie altyd die waarheid nie, en is dikwels vêr van die waarheid af.

Universiteite beskerm hulleself deesdae deur ’n klousule wat aandui dat kursusse in ’n bepaalde taal aangebied word as getalle dit regverdig.

Dit beteken dat studente baie seker moet maak wat die onderrig taal is alvorens hulle inskryf vir ’n bepaalde kursus.

Dr. Blade Nzimande, Minister van Hoër Onderwys het onlangs na die taalkwessie op Universiteite verwys en gesê daar is nie meer Afrikaanse universiteite in Suid-Afrika nie.

Hy het nie gesê of daar wel Engelse universiteite in die land is nie.

Slegs vier universiteite is bereid om te erken dat hulle nog grotendeels Afrikaans gesind is, en kursusse in Afrikaans aanbied, maar erken ook dat hulle al hoe meer Engelse kursusse aanbied.

Prof. Jacques van der Elst, die Uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad sê Engels is nie die enigste taal in die land nie, en daar is sowat 7 miljoen Afrikaanssprekendes in die land wat nie geïgnoreer kan word nie want hulle het Grondwetlike taalregte.

Hy het daarop gewys dat miljoene mense in die land die reg ontneem word om in hulle moedertaal opgelei te word, en dit is ’n skending van die Grondwet.

Opvoedkundiges sê dit is opvallend hoe die betrokke minister eensydige besluite neem oor taalonderrig terwyl die ANC te koop loop met sy deursigtige optrede.

Dit is wenslik dat studente die webblad van universiteite sal besoek voor hulle enige besluite neem sodat daar geen twyfel bestaan oor taalonderrig nie. Nadat hulle die webblad besoek het, moet hulle dit vergelyk deur die betrokke universiteit te kontak om dubbel seker ta maak .

Die stand van universiteite is tans soos volg:

Universiteit van Johannesburg

Gestig as ’n Afrikaanse instelling, het dit nou ’n parallelmedium-status.

Slegs ’n klein deel van die kursusse word nog in Afrikaans aangebied.

BCom (Rekeningkunde); BCom (Finansies); B-Graad in Rekeningkunde.

Tweede- en derdejaarmodules word nog net vanjaar in Afrikaans en Engels aangebied, maar word uitgefaseer. 

Universiteit Stellenbosch

Die eens sterk Afrikaanse universiteit het ook handdoek ingegooi en volg ’n parallelle beleid met Engels langs Afrikaans en wil Xhosa ook nog langsaan plaas.

Die meeste voorgraadse akademiese programme kan nog in Afrikaans gevolg word, maar die res is dubbel-medium aanbieding.

Opvoedkundige tolking tussen Afrikaans en Engels, word in dieselfde klas gebruik.

Universiteit van die Vrystaat

Alle voorgraadse programme word van die eerste jaar tot verwerwing van die kwalifikasie op ’n parallelmedium-basis aangebied, soos deur die taalbeleid bepaal is. 

Potchefstroom-kampus

Ál die kursusse in die agt fakulteite word in Afrikaans aangebied. Net een kursus word net in Engels aangebied: ’n diploma in musiek.

Universiteit van Pretoria

Opleidingsprogramme kan óf in Engels óf in Afrikaans aangebied word, of in albei tale as daar ’n vraag is en as sodanige programme akademies en ekonomies volhoubaar is.