",,Seg ons altyd, altyd ja.."

 

Die gedig, “Die Stem van Suid-Afrika”, is getoonset as die Afrikanervolk se volkslied. Dit is deur CJ Langenhoven geskryf wat vanaf nagenoeg 1910 doelgerig Afrikaans sy lewenstaak gemaak het en hom daarop toegespits het om Afrikaans te bevorder.  Hiervoor het hy alles in die stryd gewerp: in sy werk by koerante, in die politiek, as regsman, sy vermoë om skeppend te skryf, sy briljantheid as redenaar en spreker.

  Hy sou hieroor sê:  “In ons wonderlike Afrikaans…het ek gevind my pêrel van grote waarde….” (uit: Langenhoven ‘n lewe deur JC Kannemeyer, p. 568 -9).

    Langenhoven het gehelp om Afrikaans te verfyn tot ‘n letterkundige taal deur die talle boeke wat hy geskryf het. Een van die bekendste gedigte wat hy geskryf het, was “Die Stem van Suid-Afrika”. Dié gedig het hy in 1918 voltooi.

   Een van die uitstaande kenmerke in “Die Stem” is dat ons land, Suid-Afrika, telkens direk aangespreek word asof dit ‘n mens is (hierdie tipe beeldspraak is personifikasie). “Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra.”  Dit benadruk die intense en innige liefde van die mense, die landsburgers, die Afrikaners vir hul land asof dit ‘n lewende wese is.

  Ja, want vir die Afrikanervolk is hulle land ‘n lewendige werklikheid!  Hierdie "Stem"  handel oor "ons geliefde", "Suid-Afrika" (eerste strofe) en ons "Vaderland" (tweede strofe). Daardie "Stem" klink op in ons geskiedenis ("die kreun van die ossewa") oor die wye uitgestrektheid van ons natuur ("blou van onse hemel", "ewige gebergtes" en "ver verlate vlaktes"), ons hele lewensgang ("In die lente van ons liefde, in die lanfer van ons rou") en ons antwoord daarop: “Op jou roep seg ons nooit nee nie, seg ons altyd, altyd ja:”

  “Die Stem” klink ook op in ons geloof wanneer die lied tot ‘n hoogtepunt gevoer word in die slotstrofe met ‘n ernstige gebed. Die aangrypende versreël "Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry", geld ook onder vreemde bewind, want net God word as "Allerhoogste" erken, en ons bly sy knegte. Daarin lê ons vryheid "teen die hele wêreld", solank "God regeer".

  Die gebed word afgesluit met die smeking: “Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer:” en dan die slotversreël waaroor ons kan besin: “Met ons land en ons nasie sal dit wel wees, God regeer.”