Menings oor Amerikaanse afluistering nagevors

Nuwe navorsing toon dat vier uit elke tien (39%) Suid-Afrikaners dit aanvaarbaar vind om op gespioeneer te word deur Amerika.

Suid-Afrika is 40ste uit 44 lande, net voor Amerika, die Filippyne, Indië en Nigerië, waar die Pew navorsingsentrum hul ondersoek hieromtrent vir 2014 gedoen het. Meer as 48,000 respondente in 44 lande is gevra wat hulle dink omtrent die Amerikaanse regering se ‘monitering’ van kommunikasie soos e-posse en oproepe in Amerika en ander lande.

Pew het spesifiek ook gevra of  die monitering van persone wat van terrorisme aktiwiteite verdink word, aanvaarbaar is of nie. Die respondente is voorts onder meer gevra of die aanvaarbaar is, al dan nie dat die leiers van lande, waar die navorsing gedoen word se kommunikasie gemoniteer kan word.

Die afluister van vermeende terroriste is deur 38% Suid-Afrikaners aanvaarbaar gevind. Die afluistering van leiers is deur 42% Suid-Afrikaners as aanvaarbaar gereken.

Ondertussen het die verhouding tussen Amerika en Duitsland tans sy laagste punt sedert die Tweede W êreldoorlog bereik nadat die hoof van die Amerikaanse spioenasiediens, die CIA, in Duitsland weens onder meer afluistering uit die land gesit is. Die afluistering van kanselier Angela Merkel se foongesprekke deur Amerika het verlede jaar gesorg vir ‘n groot opskudding toe dit op die lappe gekom het.