Kommentaar – Hoe gouer SABC verengels, hoe beter

Die Staatsuitsaaier, die SABC, is weer in die spervuur, en soos gewoonlik om die verkeerde redes.

Aan die een kant is daar die uitvoerende hoof wat skynbaar sy matrieksertifikaat vervals het. Hoe dom hy werklik is, blyk daaruit dat hy homself net E en F simbole gegee het. Hy was nie eens slim genoeg om homself op te gradeer na ‘n D, C of hoër nie. Daardie probleem is gelukkig nie ons as volk s’n nie, behalwe dat ‘n deel van ons belastinggeld natuurlik in sy buitensporig (deur homself) verhoogde salaris gepomp word.

Wat wel nader aan ons kom, is die SABC se TV-afdeling wat besluit het om die Afrikaanse nuusbulletins te skuif vanaf sy kanaal 2 na kanaal 3. SABC 3 word op heelwat plekke in die land nie ontvang nie, terwyl SABC 2 ‘n wyer ontvangs het deur die land. ‘n Hele paar persone en instansies het hulle misnoeë daarmee kenbaar gemaak. Heel voor in die huilkoor daaroor is natuurlik Afriforum, daarin knus ondersteun deur die Afrikanerbond, die ou Broeders.

Afriforum het kennis gegee, heel voorspelbaar natuurlik, dat hulle klagtes gaan lê, en ons vermoed dat hulle dit seker sal opvolg met hulle geykte en uitgediende petisieveldtog. Petisies maak lank al geen indruk meer op iemand nie, behalwe op die ondertekenaars daarvan wat dan voel hulle het “iets” gedoen. Gewoonlik hoor mens na die tyd nooit meer daarvan nie, en blyk dit net ‘n publisiteitsfoefie van Afriforum te wees.

Maar is dit noodwendig so sleg dat minder mense die SABC se Afrikaanse nuus te sien kry?

Dit is al vir geruime tyd ooglopend dat die SABC se Afrikaanstalige nuus minder volledig is as sy Engelse kanale se nuus. Die Afrikaanse nuus word al meer ingespan vir flagrante propaganda ten gunste van die ANC. Mense wat maar te bly is dat hulle die nuus in Afrikaans kan sien, word in feite in hulle eie taal oorspoel en gebreinspoel met ANC-propaganda, met die doel om die toenemend falende staat “te maak werk”, en om die illusie van ‘n enkele Suid-Afrikaanse nasie te skep. Nêrens word dit so erg in ons kele afgedwing nie, as juis in ons taal op die Afrikaanse SABC-nuus.

Daar moet onthou word dat die SABC deur die Staat beheer word. Die nuwe Minister van Kommunikasie het net na haar aanstelling na die verkiesing juis gesê dat sy meer beheer oor, en inspraak in, die SABC wil hê. Sy wil dit om geen ander rede hê as om toegang tot die denke en uiteindelike besluitneming van die kykers te kry. Daarom behoort ons dankbaar te wees dat die SABC homself in die voet skiet deur sy indoktrinasie-instrument vir minder mense toeganklik te maak. Dieselfde geld die Sondag nuus-aktualiteitsprogram Fokus, wat sedert Lynette Francis se oorname in elk geval nie veel méér meer is as ‘n kleurlingprogram nie.

Tog gee hy nie sy hele beïnvloeding prys nie. Die veelrassige nasiebou-sepie, Sewende Laan, bly nog wel op SABC 2. In daardie program word die nieblankes toenemend uitgebeeld as die slim mense, wat beheerposisies begin inneem, terwyl sekere blanke Afrikaanse rolle uitgebeeld word as die skelms, outyds, dom of agterlik. Dit is jammer dat hierdie program nie ook maar saam verhuis na SABC 3 nie. ‘n Ander program wat wel skuif, is 50/50. Hierdie program is hoofsaaklik in Afrikaans en gemik op omgewingsbewaring. As gekyk word na hoe die Staat die omgewing laat besoedel met plakkers wat mors en vermors, hoe die Staat die grootste besoedelaar is van ons land se waterbronne, en hoe die Staat landbougrond vernietig en besoedeling toelaat deur mynbedrywighede, is dit duidelik dat omgewingsake beslis nie sy prioriteit is nie, en dat hy geen snars daarvoor omgee nie.

Afriforum het die fout gemaak en “die SABC gewaarsku” dat hierdie besluit van hulle daartoe gaan lei dat mense minder TV-lisensies gaan betaal, en dat dit negatief kan impakteer op sy advertensie-inkomste.

Die SABC moet nie daaroor gewaarsku word nie!

Hoe vinniger hierdie staat se propaganda-masjien homself totaal bankrot maak deur sy uitvoerende hoof buitensporig te besoldig, deur die onttrekking van adverteerders en deur burgerlike verset met weiering om TV-lisensies te betaal, hoe beter. Die land sal beter af wees sonder SABC. Ons volk sal beter af wees as die laaste woord Afrikaans oor die SABC gebesig sou word. Daarom sal ons trane beslis nie gevoel word in die Afriforum/Afrikanerbond-stroompie nie.

Die verval van die openbare uitsaaier bied geleenthede vir ons eie alternatiewe, waaraan dringend gewerk moet word waar dit nog nie bestaan nie.