Tonne mediese afval besoedel omgewing.

 Tonne mediese afval wat daagliks by die mediese-verbrandingsoond in die suide van Bloemfontein verbrand is het veroorsaak dat die minimum standaarde vir die uitsetting van gevaarlike chemikalieë van 2010 tot 2013 erg oorskry is. 

Dit blyk uit eksterne ouditverslae wat deur ’n onafhanklike ouditeur, Ecopot, opgestel is. Dié konsultant is deur EnviroServ (Pty) Ltd. gekontrakteer om die oudit te doen.

Volgens data op die webwerf van die Amerikaanse sentrum vir siektebeheer kan dié gevaarlike chemikalieë erge asemhalingsprobleme soos bronchitis, verlaagde longfunksie, sinus, hartkomplikasies en hoofpyne veroorsaak as mense te veel daaraan blootgestel word.

Volgens die ouditverslae is die minimum uitsettingstandaarde van swaar metale, wat lood insluit, ook ver oorskry.

‘n Ontstellende feit is dat afval wat in dié tyd vir verbranding aanvaar is, nie vir radio-aktiwiteit geskandeer is nie, ondanks die feit dat ’n Geiger Muller-telbuis op die perseel beskikbaar is.

Lisensievoorwaardes vereis dat die permit- of lisensiehouers alle redelike stappe moet doen om te verseker dat afval met ’n telling wat 74 Bequerels oorskry, nie vir verbranding aanvaar word nie.

Wenkbroue word nou gelig nadat dit uit notules van ’n vergadering van die moniteringskomitee wat op 27 Maart 2012 gehou is, blyk dat die verteenwoordigers van die Mangaung-metro se departement van omgewingsake, sowel as dié van EnviroServ en die eksterne ouditeur, nie die bevindings van die ouditverslae geopenbaar het, soos wat lisensievoorwaardes vereis nie.

Die notules van ’n moniteringskomitee-vergadering op 21 November 2013 bewys dat Wallies de Beer, ’n inwoner wat naby die oond woon, gevra het dat die eksterne ouditverslae aan die moniteringskomitee voorgelê moet word in terme van die bepalings van die seksie 20-permit wat aan die gerief uitgereik is.

Esmé Gombault van EnviroServ het toe gesê sy sal met haar direkteure praat oor die verspreiding van die eksterne ouditverslae.

Ondanks al die ongerymdhede met die bedryf van die oond, het die Nasionale Departement van Omgewingsake op 18 April 2013 ’n afvalbestuurslisensie vir tien jaar aan Eastern Cape Incineration Services uitgereik, wat ’n filiaal van EnviroServ Holdings is.

’n Woordvoerder van die metro sê die verbrandingsoond is sedert April 2013 nie meer in bedryf nie. Al Bloemfontein se mediese afval word nou vir verbranding na Johannesburg gestuur. Hy sê dit was nie hulle verbrandingsoond nie, maar EnviroServ s’n. Hulle moet dus besluit of hulle geld het om die verbrandingsoond te verbeter.

Klagtes is verlede jaar by die Groen Skerpioene en die Menseregtekommissie ingedien.