Rasool word ondersoek

Vertoë is gerig dat strafregtelike stappe teen die hoof van die maatskaplike sekerheidsagentskap, Sassa geneem word wat blykbaar ’n senior pos vir Ebrahim Rasool se suster verseker het.

Die Openbare beskermer (OB) is gevra om ondersoek te doen na die bewering dat die vrou ’n pos sou kry terwyl sy hoegenaamd nie daarvoor opgelei is, of oor die nodige kwalifikasies beskik om die pos te beklee nie.

Meningsvormers sê as daar enige waarheid steek in die bewerings teen Virginia Petersen, die hoof van Sassa, dan behoort sy vervolg te word.

Petersen was destyds die hoof-administratiewe beampte van die provinsiale regering in die Rasool-administrasie, en het sy glo bedank voor daar teen haar opgetree kon word.

Petersen het glo onder meer ’n top-pos aan Rasool se suster beloof alhoewel sy slegs oor ’n matrieksertifikaat beskik.

Petersen het na beweer word, ook die salarispakket van nagenoeg R500,000 per jaar na R606,579 laat opstoot.

Foto – Rasool en Petersen