Ons sorg vir onsself

Die Zuma-bewind met sy talle nuwelinge laat menige die wenkbroue lig, maar ander weet dat ’n glimlag heelwat meer sê, terwyl ’n derde klomp dit met snedige opmerkings verwerp.

Tereg het kundiges opgemerk dat die veranderings twee elemente bevat, eerstens is dit ’n duidelike verswakking van die kabinet, al is dit nou ’n vergrote een. Tweedens is dit duidelik dat die kabinet slegs uit ANC lede bestaan, en die tekens is daar dat die sosialisties-kommunistiese beleidsrigtings meer toegepas gaan word in die komende termyn

Die nuwelinge, soos die burgemeester van Sentraal Transvaal, vertel grootdoenerig dat die provinsie se diens tot hede hopeloos verkeerd hanteer is, en dit gaan nou wonderlik verbeter – soveel so dat almal ’n wonderlike lewe gaan geniet.

Elke regdenkende weet dit is wensdenkery.

Kyk wie is aangestel in sleutel poste, en die werklikheid slaan deur – dis maar weer ’n foefie!

Dienste kan nie verbeter net omdat nog ’n paar onkundige nuwelinge in hoë poste aangestel is nie.

Diegene wat die werk moet doen, en wat nie oor die kennis of die wil beskik om beter diens te lewer nie, is die kern van die probleem – en dit is landwyd die situasie.

Daarom is daar vir Boere-Afrikaners slegs een duidelike antwoord – doen dit wat gedoen moet word deur jou eie mense se belange te dien.

Kom ons sorg vir ons eie mense, soos wat ons dit vir meer as drie eeue reeds doen, en soos wat ons weet ’n Westerling dit behoort te doen.

Die begin hiervan le opgesluit in vryheid, en daardie vryheid kan ’n tree vorentoe gee wanneer ons eerskomende Saterdag ons opwagting maak by die verhoor wat plaasvind by die volkseie byeenkoms.

Die dag bied wonderlike geleenthede. Die besondere gebeure word vooraf gegaan met die geleentheid om die verskillende strukture van die Oranje-projek te leer ken. Die besondere projek het een baie belangrike funksie, naamlik om ’n volkseie ekonomie eerste te stel, en daardie ekonomie te ontwikkel sodat die stryd om volksvryheid te herwin, ondersteun kan word.

Dit is waarom Oranje Sakekamers tot stand gebring word, waarom Oranje Sake Instituut as oorkoepelende struktuur opgerig is, waarom Oranje Nywerheids Koöperasie gestig is, en nog ’n aantal ander strukture gevestig is.

Deur Saterdag aldaar teenwoordig te wees, kan hierdie strukture van nader geken word en kan ons groter betrokkenheid van volksgenote bewerkstellig.

Inderdaad kan ons vir mekaar sê: Wanneer laas was die Boere-Afrikaner so gemotiveerd soos nou om mekaar die hand te reik sodat ons, ons roeping kan vervul en ons verantwoordelikhede na te kom, want dit is nodig as ons uiteindelik weer ’n vrye volk in ’n eie land wil wees.

Ons gaan ook hierdie dag met erns bejeën, want dit is ’n gewigtige saak wat hanteer gaan word, en die uitkoms daarvan is van die allergrootste belang.

Saterdag, 31 Mei 2014 kan selfs belangriker word as die 1914 Rebellie!