Malawi-politiek is deurmekaar

Die Democratic Progressive Party (DPP) in Malawi loop blykbaar voor in die verkiesing wat aldaar plaasgevind het, maar dit blyk dat die stemtellery nie te eerlik verloop nie.

In die lig daarvan dat die stemtellery bevraagteken word deur Die Democratic Progressive Party (DPP), het pres. Joyce Banda die verkiesingskommissie versoek om die stemtellery te staak.

Die rede wat aangevoer word, is dat die tellery na haar mening deur bedrog beïnvloed word.

Banda wou hê dat die land weer van voor af ’n stemming moes hou in ’n nuwe verkiesing waarin sy dan nie weer ’n presidentskandidaat sou wees nie.

In teenstelling daarmee het die verkiesingskommissie, die Regsvereniging van Malawi en die DPP vroeër ’n hofbevel bekom dat die stemtellery moet voortgaan.

Die voorsitter van die kommissie, Maxon Mbendera, het later beweer dat daar goeie rede bestaan dat knoeiery wel plaasgevind het.

Gevalle is aangemeld waar die aantal stemme wat getel is, meer is as wat daar geregistreerde kiesers is.

Banda se People’s Party is met 30% van die stemme reeds getel agter die DPP en die Malawi-Kongresparty.

Foto  – pres. Joyce Banda