Kinders toenemend oorgewig

Sowat 10% van die 2,2 miljard kinders regoor die wêreld is oorgewig weens die hedendaagse leefstyl waar te veel kinders geen oefening kry nie en heeldag sit en elektroniese speletjies speel.

Dit is een van die bevindinge wat geopper is tydens die Internasionale Forum vir Liggaamlike Opvoeding wat die Noordwes-Universiteit se departement van biokinetika, rekreasie en sportwetenskap tans aanbied.

Prof. Branislav Antala van die Comenius-universiteit in Slowakye  sê die inligtingsontploffing en die mens se beheptheid met TV het daartoe gelei dat mense binne ’n enkele generasies fisiek uiters onaktief geword het.

Afgevaardigdes uit 60 lande het die geleentheid bygewoon waar ernstig besin is oor metodes wat moontlik aangewend kan word om kinders meer te laat deelneem aan liggaamlike opvoeding sodat dit deel van hulle leefstyl kan word.

In Suid-Afrika se skoolkurrikulum word slegs ’n enkele uur per week aan liggaamlike opvoeding afgestaan terwyl dit minstens een uur per dag behoort te wees.

Die forum is dit eens dat die liggaamlike opvoeding so aangebied moet word dat dit iets is waarna hulle uitsien. Dit moet ten minste ook prettig wees om deel te neem.

Een spreker het daarop gewys dat kultuur ’n belangrike funksie verrig. In sekere lande word volksdanse en fietsry-uitstappies as deel van die proses aangewend, terwyl ander lande skaats en swem aanbied op ’n meer verpligte basis.

Een van die moontlike oplossings is om liggaamlike opvoeding weer as verpligte skoolvak te maak, maar die inhoud van die klasse meer interessant en veelsydig te maak.