Interdik oor wapenlisensies steeds hangend

Vyf jaar nadat ’n tussentydse interdik toegestaan is om vuurwapenlisensies ingevolge die ou Vuurwapenwet geldig te hou, hangende ’n hofaansoek oor die grondwetlikheid van die nuwe wet, is nooit verder gevoer nie.

Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SAJWV), wat die interdik aangevra het, het die grondwetlikheid van die Nuwe Vuurwapenwet nie verder gevoer nie omdat die polisie nooit op hul hofstukke geantwoord het nie.

TLU SA, wat as party toegetree het in die aansoek teen die polisie, het dit ook nie verder gevoer nie. Die interdik, wat op 26 Junie 2009 deur regter Bill Prinsloo in die hooggeregshof in Pretoria toegestaan is, het nie ’n keerdatum gehad waarteen die partye die aansoek moes voer nie.

Nou, tien jaar nadat die nuwe wet op 1 Junie 2004 in werking getree het, is daar niks wat vuurwapeneienaars wat hul lisensies ingevolge die ou wet bekom het, dwing om kragtens die nuwe wet daarvoor aansoek te doen nie.

Die nuwe wet maak voorsiening dat vuurwapeneienaars se bevoegdheid om wapens te hanteer, getoets word voordat ’n vaardigheidsertifikaat uitgereik word. 

Prof. Koos Malan, grondwetkenner en dosent van publieke reg aan die Universiteit van Pretoria (UP), het gesê dit kom neer op die misbruik van ’n hofproses. Hy reken dit sou beter gewees het as daar ’n keerdatum aan die interdik gekoppel was.  

Die SAJWV-president, Fred Camphor het gesê dat die organisasie besluit het om vir eers nie ’n klomp geld te bestee en dit verder te voer nie, maar praat deurgaans met die polisie. Baie van die aanvanklike besware oor die nuwe wet is met die verloop van tyd opgelos.  

Hy benadruk dat daar egter nog problematiese en sinnelose bepalings in die nuwe wet is, soos onder meer die vraag oor watter maatstaf gebruik word om vaardigheid te bepaal. Sou die polisie die interdik wil laat ophef, sal die SAJWV weer optree om sy lede se belange te beskerm.