Getuies van die hemelvaart

“En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”     – Hand 1:9-11

Dit is maklik om moedeloos te raak oor die omstandighede van in die land, oor die toestand van jou volk. Dit is maklik om doodeenvoudig boedel oor te gee en te wag op die wederkoms, spreekwoordelik net na die hemel te staar. Dat die wederkoms seker is en dit ons vaste hoop bly is daar intussen werk om te doen.

God eis dat ons sy getuies sal wees. Om te weet dat die hemelvaart plaasgevind het beteken niks as ek nie ook getuig van Hom wat opgevaar het nie! Spreek die hopelose toestand van die volk nie dalk van ‘n gebrek aan getuienis deur sy lede nie? Raak een helfte nie dalk al hoe meer goddeloos terwyl die ander helfte na die hemel staar nie?