Ek sien dit so!

Met die nuus dat die regering die Volksraad se hofaansoek gaan teenstaan, het dit nou belangriker as ooit geword om jou gewig agter ons eie volksraad in te gooi.

Die tyd vir sit en staan is nou gedaan. As jy enigsins die vryheidsideaal ondersteun, sal jy jouself so spoedig moontlik op die VVK se kiesersrol laat registreer. Dis heel eenvoudig, hoe meer kiesers by die VVK, hoe sterker is die volksraad se hand.

Soos elke leser seker weet, het die regering vyftien werksdae om hulle redes vir opponering saam te stel. Dit gee ons, die vryheidstrewendes, dus ‘n venster van geleentheid om aan die werk te spring en die kiesersrol drasties uit te brei.

Moenie dat hierdie geleentheid by jou verbysluip nie. Dit is nie slegs Neelsie, die VVK of die Volksraad se verantwoordelikheid om seker te maak dat jy op die rol is nie, dit is elke volksgenoot wat vryheid nastreef se verantwoordelikheid.

As jy enige van die volgende het, het jy ‘n plig om te registreer: vrou; kind; ma; pa; broer; suster; vriend; vyand; hond; kat; ore; bene; arms en ‘n vryheidsdrang.

Asseblief Vriende, Neelsie vra baie mooi, gaan registreer as kieser en indien moontlik, maak ‘n finansiële bydrae tot die Vryheidsfonds.

 

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: Oranjekas

Bank: Standard Bank

Rekeningnommer: 27 124 0490

Takkode: 051 001

Verwysing: 013 634 5458

Die verwysing is van uiterste belang!

Vir meer oor die registrasieprosedure, gaan na vvk.co.za

Daar sal ook ‘n geleentheid wees om te registreer by eerskomende Saterdag se byeenkoms by die Willie Marais-Afrikanersentrum.

Laat ek afsluit met ‘n bekende slagspreuk, so op Neelsie se eie manier: Moenie vra wat jou Volksraad vir jou kan doen nie, vra eerder wat jy vir jou Volksraad kan doen.

Boeregroete,

Kordaat Neelsie