ANC stik in eie beleid

Die ANC het begin terug krabbel nadat die omstrede konsep regulasies oor streekdemografie in die werkplek blykbaar nie toegepas kan word sonder om vêrdere diskriminasie teen blankes te veroorsaak nie

Dit is die gevolgtrekking wat politieke waarnemers gemaak het nadat die konsep terug getrek is.

Die konsepregulasies het ondermeer bepaal dat maatskappye wat meer as 150 werknemers het, die nasionale demografie-teikens moes nakom.

“Dit sou meebring dat bruinmense in die Wes-Kaap die meerderheid moet wees volgens die demografie van die gebied, en daarvoor sien die ANC nie kans nie,” het een waarnemer opgemerk.

Business Day berig dat die Departement van Arbeid ’n voorstel dat nasionale en streekdemografie in ag geneem moet word, onttrek het in die Nasionale Raad vir Ekonomiese ontwikkeling en arbeid (Nedlac).

Navrae wat tot Mildred Oliphant, die Minister van Arbeid, gerig is, kon geen verdere besonderhede na vore bring nie.

“Ek gaan my deur aanbevelings van die meerderheid laat lei,” was al kommentaar wat sy gelewer het oor die saak.

Foto – Mildred Oliphant