Zille geniet haarself

Net soos wat die voormalige Black Sash vrou, Helen Zille, haar soen gebied het vir die leier van Agang, net so bied sy haar lippe vir ’n swartman wat dit saam met haar geniet.

Kommentators reken dat Zille se besoek aan Radio Pretoria, heel waarskynlik ook gepaard gegaan het met soene wat sy uitdeel…

In die sosiale media word haar soene wat sy uitdeel, die soen van die dood genoem.