Wes-Rand se nuwe water krisis

Aan die Wes-Rand is sowat 15,000 wonings eensklaps sonder water weens onderhoud wat dur Rand Waterraad gedoen word, en wat na verwagting 24 uur sal duur.

Na raming raak die onderhoudswerk sowat 60,000 tot 70,000 mense in talle woongebiede wat sedert vroegoggend sonder ’n druppel water sit.

Die Waterraad het te kenne gegee dat die herstelwerk afgehandel sal wees teen Woensdag oggend 5 uur.

Die Munisipaliteit van Johannesburg het glo onderneem om tenkwaens op strategiese plekke te plaas sodat inwoners van meer as 25 woongebiede water kan kry vir die mees noodsaaklike gebruik.

Ingeligte waarnemers sê dat meer gereelde onderhoud gedoen behoort te word, wat die voordeel inhou dat onderbrekings in watervoorsiening slegs enkele ure duur en nie 24 uur nie

’n Woordvoerder van die Oranje Sakekamer aan die Wes-Rand, het aan Die Vryburger gesê dit is verblydend dat die Rand Waterraad uiteindelik tot die besef gekom het dat onderhoud wel gedoen moet word voordat ’n groot water krisis ontstaan.