Voortrekkermonument word misbruik

Die Boere-Afrikanervolksraad maak ten sterkste beswaar teen die misbruik van die Voortrekkermonument vir ANC-politieke doeleindes.

Die Bestuur van die Monument se goedkeuring vir die hou van ‘n vergadering onder leiding van die ANC se Cyril Ramaphosa is des te meer verwerplik omdat die ANC die ekstrak van haat teen die Boere-Afrikanervolk en die ideale van die Voortrekkers, ter ere van wie se nagedagtenis die Monument opgerig is, verteenwoordig. Het die Bestuur van die Monument  al so ver weggedwaal van ons volk se geskiedenis, lewensbeskouing en strewe dat hulle geen onderskeidingsvermoë meer het om te weet dat hulle die Boere-Afrikanervolk daardeur onbeskaamd beledig nie, of gee hulle net nie meer om, om dit te doen nie?

Die Boere-Afrikanervolksraad doen ‘n beroep op Afrikaner-gesteunde partye en organisasies wat na die geleentheid genooi is, om dit nie by te woon nie, en volksgenote wat nog ons volk se sentimente hoog ag, word versoek om hul steun aan partye en organisasies wat die vergadering bywoon, te onttrek.

Deur verraad van politieke leiers is die Afrikanervolk se seggenskap oor sy vaderland skandelik aan die ANC weggegee. Laat ons as volk weier om mee te doen aan die verdere vernedering van ons volk en die vertrapping van ons selfrespek deur toelating van ‘n ANC-geleide politieke vergadering by daardie Quo Vadis-heiligdom van die Afrikaner, soos wyle dr. Malan dit bestempel het.

 
A.E. Breytenbach

Voorsitter