VN se vredesmag eers later gestuur

Die vredesmag van die Verenigde Nasies (VN) wat uit sowat 12,000 troepe moet bestaan, sal na verwagting eers in September of Oktober vanjaar ontplooi kan word in die Sentraal-Afrikaanse Republiek.

Die inligting is deur die VN se Veiligheidsraad bekend gemaak gedurende verlede week se vergadering, waar ’n eenparige besluit geneem is om sowat 10,000 soldate en bykans ’n 1000 polisiebeamptes in die oorlog geteisterde gebied te ontplooi.

Kenners is egter bekommerd dat die tydsverloop na Oktober dalk katastrofiese gevolge kan inhou vir die burgery in die land, aangesien enige iets intussen moontlik is, wat die bevolking raak.

Dit moontlikheid is nie uitgesluit dat die konflik sodanig kan verhoog dat dit ’n massa uitstroming uit die land teweeg gaan bring, veral as rebellemagte verneem dat VN troepe eers later vanjaar gestuur gaan word.

Jens Pedersen, Dokters Sonder Grense (MSF) se adviseur sê hulle is skepties of dié vredesmag genoegsame invloed op die konflik kan uitoefen want die VN het die gebied as ’n Vlak-3 noodtoestand verklaar, wat die hoogste moontlike vlak is, en steeds het daar geen verandering ingetree nie.

Hy sê die troepe wat tans diens doen in die land, het hoegenaamd nie genoegsame beheer oor die geweldige krisis nie.

Geweld is steeds aan die orde, te midde van die 5,000 troepe van die Afrika-Unie wat tans diens verrig. Die VN se 10,000 troepe moet die Afrika-Unie se troepemag vervang, en dit word betwyfel of dit ’n verbetering in die situasie sal meebring.