Verkeersbeamptes kry nuwe regulasies

Die gebruik wat mag bestaan by verkeersbeamptes, veral blankes, om ’n yslike baard te dra, of om met ’n swierig gedraaide snor indruk te maak, of om jeugdig te lyk met ’n lang poniestert, en die dra van ’n pruik, is voortaan taboe ingevolge nuwe regulasies wat van krag is volgens ’n Staatskoerant wat die lig gesien het.

Die opvallende hiervan is dat ’n bepaling ingebou is dat geen openbare deelname-proses daaroor gehou sal word nie.

Die bepaling dat geen poniesterte toegelaat gaan word nie, het waarskynlik ’n element van diskriminasie aangesien talle vroulike beamptes tradisioneel ’n poniestert dra.

Gilberto Martins, die Adjunkdirekteur-generaal van die Padverkeerbestuurskorporasie (RTMC), was blykbaar nie beskikbaar om navrae te beantwoord nie.

’n Verkeersbeampte mag wel ’n snor dra, binne bepaalde riglyne, soos dat die snor nie verby die mondhoeke mag groei nie, en mag ook nie gedraai word nie.