Verhoogde vereistes – meer druipelinge

Verhoogde slaagsyfers het paniek in Sentraal-Transvaal teweeg gebring toe onderwysers skielik sien hulle leerlinge druip op strepe in die grade 8 en 9 klasse.

Die verhoogde slaagsyfer is aangekondig deur die Departement van Onderwys in dié provinsie, en het tot grootskaalse paniek gelei in onderwyskringe.

In talle gevalle het onderwysers erken dat hulle nie een skolier kon laat slaag sedert die verpligte slaagsyfers verhoog is nie.

Een onderwyser het erken dat daar in sy twee graad 9 klasse nie een leerling kon slaag in die eerste kwartaal van vanjaar nie.

Die slaagsyfer is vir Afrikaans as huistaal van 40% na 50% verhoog, en Engels as eerste taal is van 30% na 40% verhoog.

Wiskunde het ook van 30% na 40% verhoog.

Verskeie onderwysers het glo te kenne gegee dat die leerlinge nie swakke vaar nie, want in die verlede het hulle feitlik almal gedruip, wat nou maar steeds die neiging is.

Terence Khala, die Departement se woordvoerder, sê die beleid is geruime tyd gelede goedgekeur en word toegepas op leerlinge in grade 7, 8 en 9 in private en onafhanklike skole.