Van Riebeeckdag luisterryk gevier

“Die verlede is eietyds as jy God se optrede met jou wil verstaan.”

Hierdie uittreksel uit die Riebeeckdag Skrif-boodskap, aan die hand van Psalm 78 oordenk onder

leiding van professor Bosman van die AP Akademie, was die kern van die jaarlikse geleentheid

aangebied deur die Afrikaner Kultuurbond (AKB).

Die herdenking op Sondag 6 April 2014, by die geskiedkundige NH-Kerk Pretoria in du Toitstraat, was

goed bygewoon en na opening met die gebed (1652) en herhaling van die gelofte (1654) van Jan van

Riebeeck, is die Skrif-boodskap gebring met die tema “Dink aan God as HERE van die geskiedenis”.

Ons kan te midde van snel-veranderende omstandighede en ´n moeilike tyd in ons volksgeskiedenis

weer rus vind waar dit behoort: in die Woord van God, in die troos en wete dat God met ons werk,

ook deur die geskiedenis; meer nog, omdat God bó die geskiedenis staan bly Hy in beheer!

Dit is ook belangrik dat ons sal verstaan dat God se betrokkenheid in ons geskiedenis voortgaan, dat

Hy in volkome genade steeds sorg, soos Hy gesorg het en sál sorg: ons moet Hom net vertrou.

Ons moet ook insien dat hierdie genadige betrokkenheid altyd om die roem en eer van God wentel,

die om ons of ons behoeftes (begeertes?) nie.

Die verrigtinge is afgesluit met samesang, Oranje Blanje Blou, strofes 1 en 3, waarna verdaag is vir

deelnemende gesprek en verversings.

Die God van ons vaders het ons hierheen gelei,

ons dien sy grootste skeppingsplan, solank ons Boere bly.

Ons buig ons hoof voor Hom alleen, en as Hy ons verhoor

omgord ons bly die lendene: die toekoms wink daar voor.

Hierdie strofe, spesifiek die derde reël, roep ons opnuut om baie seker te maak ons geloofsaak is

reg: dan kan ons met vertroue die toekoms tegemoet gaan, daarsonder is ons planne gedoem om te

faal.

Lesers kan die Afrikaner Kultuurbond kontak vir besonderhede van volksfeeste en –herdenkings, of

om betrokke te raak by ons kultuur-lewe.

Stuur gerus ´n vonkpos aan [email protected]  of skakel die voorsitter,

Theuns de Wet, kontaknommer 082 5667883.