Van Riebeeckdag – 6 April 2014

Van Riebeeckdag word vanjaar herdenk met spesifieke verwysing na Van Riebeeck se gebed en Gelofte.

Program: Skrif boodskap: Prof Johan Bosman, AP Akademie

Toeligting en deelnemende bespreking van die toepaslikheid van die gebed en Gelofte vandag

Datum: Sondag  6 April

Plek:  Nederduitsch Hervormde Kerk, Pretoria – Du Toitstraat  tussen Kerk-  en Vermeulenstrate

Veilige parkering

Tyd:  3 nm – 4.30 nm.

Die Kerkmuseum sal oop wees vir besoek.

Koffie /Tee word voorgesit

Aangebied deur  Afrikaner Kultuurbond

Navrae: 082 566 7883

Theuns de Wet, Voorsitter AKB