Uitsettingsbevel teen regter verkry

Regter Shamin Ebrahim het ’n uitsettingsbevel teen haar gekry, en sy weier glo om die bevel te gehoorsaam, te midde van ’n skriftelike kennisgewing om die wooneenheid wat sy huur, te verlaat voor of op 15 Mei.

Ebrahim, ’n regter wat diens verrig in die hooggeregshof van Bloemfontein, en tussentyds diens verrig as tydelike appèlregter, se huurkontrak is nie hernu deur die eienaars van die meenthuis waarin sy tans woon nie, en moet die gebou verlaat op die gestelde datum.

Regter M.H. Rampai het in die hof bevel uitgereik dat Ebrahim tot 15 Mei tyd het om uit die gebou te trek, of om die bevel te betwis.

Sy het gister aan Volksblad gesê sy wil die saak nie bespreek nie. Sy wou ook nie sê of sy gaan trek nie.

Na bewering skuld sy ’n enorme bedrag geld aan die kompleks vir huurgeld, en haar kragrekening is ook nie volledig op datum betaal nie.

Van die kompleks se inwoners sê sy het die tuin by die meenthuis erg verwaarloos.

Die huidige waarnemende regter-president van die Vrystaatse Hooggeregshof, Nathan Erasmus, moes sy goedkeuring gee dat die saak in die hof mag dien, aangesien wetsbepalings dit vereis.

Prokureurs mag nie teen ’n regter optree sonder sy toestemming nie.