Uit die perd se bek, AAS stink!

Die ANC regime het verlede week bekend gemaak dat daar hulp aan klein besighede geskenk gaan word om entrepreneurskap aan te moedig. Daar was ook onlangs strenger reëls aangekondig vir blanke ondernemings wat nie voldoende aandeelhouding aan swartes afstaan nie.

‘n Swart sakeman, Richard Maponya, het in ‘n onderhoud op 30 September 2013 in die Sowetan gesê dat AAS (Aandele Afpersing vir Swartes) (BEE in Engels) swart entrepreneurskap vernietig. Hy het gesê dat hy die regering verwyt omdat hulle na 20 jaar aan bewind nog geen inisiatief geneem het om swart entrepreneurskap ontwikkeling te bevorder nie.

Ten spyte van aanhoudende teregwysings aan die regime dat hulle afdwinging van AAS en BREEBAS-AAS (Breë Basis Aandele Afpersing vir Swartes; Engels BBBEE) tot die ekonomiese nadeel van die land is, word dit steeds uitgebrei omdat dit ‘n gerieflike wyse van ekonomiese wegvatting is van blankes wat ekonomies presteer. Die wet diskrimineer selfs teen blanke kinders wat na 1994 onder ANC bewind gebore is omdat hulle sogenaamd bevoorregtes is en bevoordeel selfs swartes en Asiate wat na 1994 na Suid-Afrika geïmmigreer het omdat hulle sogenaamd voorheen “benadeeldes” onder apartheid was.