Selfoon bankbedrog gedy

Volgens inligting wat vrygestel is deur ‘n ombudsmanwoordvoerder van bankdienste, Nicky Lala-Mohan, was bankbedrog met selfoontransaksies vir 2013 die hoogste ooit.

Selfoon uitvissing (“phishing”), waar skynbaar onskuldige boodskappe aan selfooneienaars gestuur word om inligting in te win en om dan daarmee persone se bankrekenings te plunder, het in 2013 met 27% toegeneem teenoor die vorige jaar. Volgens die woordvoerder is selfoonmaatskappye nie onskuldig in die praktyk wat plaasvind nie en vorm deel van die nalatigheid wat plaasvind.

OTM bedrog bly ook nie agter nie en van die 4 613 gevalle wat aan die ombudsman gerapporteer is het 37% by OTM’e plaas gevind.

Een van die banke wat geteiken was is Capitec.