RSA verkiesing – Swak belangstelling in buiteland

Die stemmery in die buiteland is toe nie so opspraakwekkend as wat die linkse media in Suid-Afrika aan hulle lesers probeer opdis nie.

Die inligting wat deur lesers aan Die Vryburger gestuur is, dui daarop dat die stemmers maar uiters min is in vergelyking met die totale aantal Suid-Afrikaners wat woonagtig is in die lande.

In Australië is die stemming so stadig dat een leser aldaar opgemerk het dat dit ’n verkwisting van tyd is om ’n stemlokaal te beman.

Hy sê as in ag geneem word dat ’n meer as 200,000 Suid-Afrikaners in die land woonagtig is, en daar nog nie eers 3,000 te kenne gegee het dat hulle gaan stem het nie, dan dui dit op die werklike toedrag van sake.

In Dubai het die stemming tot dusvêr ewe swak gevaar. Dit is bekend dat daar in die Emirate sowat 6,000 Suid-Afrikaners woon, waarvan hoogstens 250 reeds gestem het.

Die Vryburger verneem dat daar feitlik geeneen die stemlokaal besoek in New Zealand nie en in Londen, waar bykans 500,000 Suid-Afrikaners woon, het ’n skrale 700 reeds gestem.

Foto – Stemlokaal in Rusland