Pretorianers sukkel met motor registrasies

In Pretoria sukkel motoriste om motors geregistreer te kry, en die rede daarvoor is byna lagwekkend, vertel ’n motoris wat die ondervinding beleef het.

Daar is ’n gesloer met die uitreik van registrasiedokumente vir voertuie omdat die sogenaamde Metroraad nie meer ink het wat gebruik word om die registrasie dokumente uit te druk nie.

Voertuig handelaars sit met hulle hande in die hare omdat hulle nie hul kliënte behoorlik tot diens kan wees nie, vanweë die gesukkel om dokumente te bekom.

Ingevolge regulasies, moet die owerheid dokumente beskikbaar stel binne 48 uur nadat hulle die geld ontvang het vir die registrasie van ’n voertuig.

Nou sukkel handelaars tot soveel as ses dae voor die dokumente beskikbaar raak, en dan is daar deesdae net een punt waar die registrasies gedoen kan word.

Die enigste plek waar die registrasies gedoen word, is in die ou Saambou-gebou in die middestad van Pretoria.

Een motorhandelaar sê hy het reeds verskeie transaksies verloor omdat kliënte nie bereid was om dae lank te wag vir registrasie van ’n voertuig nie, en dan buite die Pretoria gebied ’n voertuig gaan koop.

“As handelaars van Pretoria sou begin om hul voertuie in Johannesburg te registreer waar geen oponthoud is nie, sal Pretoria se stadsraad derduisende Rand elke maand verloor.

’n Stadsraadslid beweer dat daar nie genoeg geld is om voldoende ink te koop nie, en is handelaars deur die stadsraad versoek om hulle eie ink te bring vir die druk van hul registrasie dokumente.

Een handelaar het gereageer daarop en gesê dat dit gedoen kan word as die Stadsraad dan geen geld verwag vir die registrasie van voertuie nie.

Een handelaar het al sewe pakke ink aan die stadsraad gegee, sodat hy tog net sy voertuie geregistreer kan kry.

’n Ander handelaar het gesê die Stadsraad is vermetel om nog van handelaars te verwag om hulle eie ink te voorsien vir diens wat die Raad moet lewer.

“Dit laat mens dink aan die polisiekantoor wat onlangs vir ’n persoon gesê het hulle het nie papier of penne nie, en as hy ’n klag wil lê, moet hy sy eie skryfgoed bring,” het een handelaar gesê.