Pad van oorgawe nog onvoltooi

Die Vryburger het die onderstaande dokument op sy lessenaar gekry, waarvan die inhoud minder aangenaam is.

Dit lui as volg:

 

Geagte Vriende

Geliewe kennis te neem dat daar op Vrydag, 25 April 2014 ‘n nuwe memorandum van verstandhouding (MvV) tussen Freedom Park en die Erfenisstigting onderteken sal word. Dit vervang ‘n vroeëre driesydige MvV wat tussen die VTM, die ES en Freedom Park bestaan het. ‘n Afsonderlike MvV tussen die VTM en Freedom Park sal mettertyd onderteken word.

Die MvV tussen die ES en Freedom Park word onderteken in die gees van samewerking, sosiale samehorigheid en versoening en het minstens drie basiese gesamentlike doelwitte voor oë, nl:

a. ‘n Jaarlikse gesamentlike herdenkingsaktiwiteit by die Freedom Park gedenkmuur ter herdenking aan alle slagoffers wat gedurende die SA Anglo-boereoorlog (1899 – 1902) die hoogste offer gebring het. Die doel is om optimale bewuswording te kweek van die verliese en opofferings tydens en as gevolg van die SA Anglo-Boereoorlog. (Detail later).

b. ‘n Gesamentlik kranslegging deur militêre veterane by Isivivane, Freedom Park ter herdenking aan alle Suid-Afrikaanse slagoffers wat aan beide kante van die stryd sedert die begin van die sestigerjare van die vorige eeu gesterf het, asook die lede van die SANW wat sedert 27 April 1994 in diens van die land gesterf. Dit vind plaas om 07h00 op die laaste Sondag van Mei (vanjaar 25 Mei) en lede van die SANW, indien hulle aanvaar, verteenwoordigers van die hoof militêre veterane-organisasies, asook Freedom Park en die ES, is genooi om deel te neem. Die veterane-organisasies sluit in APLA, AZANLA, die TBVC militêre veterane, MK (Umkhonto we Sizwe) en die RMVO (ex –SA Weermag se Raad van Militêre Veterane-organisasies. Dieselfde groep is genooi om na afloop daarvan ook die herdenkingsdiens by die SAW Muur van Herinnering by te woon om kranse te lê.

c. Die partye sal ook apart en gesamentlik die idee bevorder om ‘n gepaste monument op te rig vir alle lede van die SA Nasionale Weermag wat sedert sy ontstaan op 27 April 1994, hulle lewens in diens van die land verloor het. Dit sal natuurlik in noue samewerking met en ter ondersteuning van die SANW gedoen word, indien lg. daartoe instem. (Daar is tans geen gededikeerde monument waar diesulkes herdenk word nie).

Indien daar enige leser is wat graag die ondertekeningsplegtigheid op 25 April te Freedom Park wil bywoon, word u vriendelik versoek om so spoedig moontlik met Sheron te skakel by 012 325 7885 of 082 771 6549.

Vri Gert Opperman
Besturende Direkteur/Managing Director
Die Erfenisstigting/The Heritage Foundation
Tel: 012 325 7885
Sel: 083 300 4580
e pos:
[email protected]

[email protected]endelike groete/ Best regards