Oproep tot daadkrag

Clive Derby Lewis teer weg in die staatstronk van ‘n kommunistiese land. Is dit omdat hy bang was om verontreg te wees in ‘n land met ‘n nuwe demokratiese beleid?  Nee!

Hy kon net so maklik as nie meer nie, na die buiteland toe onttrek soos baie van ons burgers wat die rassediskriminasie wou ontvlug. 

Danksy sterk vryheidsideale en gegronde beginsels het hy die maklike uitweg geweier. Hy moes aksie neem teen die monster wat opstaan om sy volk te oorweldig. Sy ywer was spandeer en die vrug daarvan was nul!  As gevolg van verraad in ons leierskap en die passiwiteit van ‘n volk wat van sy vêrsiendheid, volksidentiteit en trots beroof is deur ‘n internasionale media-propaganda-oorlog. 

Ons volk het gekapituleer onder hoor-sê. En my geslag, julle na-geslag – wat babas, kleuters en tieners was in die laaste dae voor geen-meer-omdraai meer moontlik was nie – is vandag die mees beginsellose volkshaters wat skaamkry om Boere en blanke Afrikaners genoem te word. Hoekom? Want die propaganda-oorlog teen die blanke burger het nie opgehou nie. Kinders moet nou in skole leer hoe sleg was hulle mense “die verdrukker”. Hulle is trots om in die geselskap van heidene en afgodsdienaars te wees en noem mekaar selfs ‘broers’! 

Ons moet nou, terwyl Oom Clive nog lewe, veg vir sy vrylating. As hy sy laaste dae by sy vrou kan spandeer, dan het ons vir geregtigheid opgestaan. Maar as die owerheid sy parool weier, dan vra ek;  ‘Wat van die genade wat ons mense en regering gewys het vir ‘n man wat beginsellose en barbaarse stappe geneem het om ‘n land van veiligheid en voorspoed in kommunisme in te dompel.’ Onskuldige mense o.a. vroue en kinders het seergekry en gesterf! 

As ons mense kan vergewe en aanbeweeg, dan, in ‘n kontrasterende effek, manifesteer die rassehaat en gewelddadige boosheid in die wat hulleself verlekker in ‘n ou man se lyding. 

Ek sluit af.  My enigste ware hoop van geregtigheid op hierdie aarde is in die koms van Jesus Christus. Maar tot dan toe gaan ek nie op my hande sit en toekyk hoe een christelike beskawing na die ander toegee tot ‘n anti-christelike oorwinning oor hierdie wêreld nie. Van nou af volg ek Oom Clive se voorbeeld, en maak seker dat my vryheidsywer nie net lippediens is nie.  Amen.

 

Edmund Ivor Jones