Opgestaan!

“As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof…” – 1 kor 15:12-14

Paulus gaan nog verder in hierdie gedeelte deur te sê dat as Christus nie uit die dode opgestaan het nie, is ons nog in ons sonde! Die skare mense wat deesdae die opstanding van Christus verwerp, maar steeds wil bely dat hulle Christene is vertrou op Christus vir hierdie lewe. Daaroor het Paulus ook ‘n opinie, maar let wel, sy opinie was deur die Gees geïnspireer en is dus God se opinie!

“As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense.” – 1 kor 15:19