Opgestaan!

"Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte; en dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf. Daarna het Hy verskyn aan oor die vyfhonderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het." – 1 Kor. 15:3-6

 

Paulus maak dit baie duidelik dat die opstanding van Christus nie ‘n mite is nie. Die meeste van die mense wat die Here na sy dood gesien het, het nog geleef i8n die tyd wat Paulus hier skryf. Hy daag dus enigeen uit om te gaan kontroleer by daardie mense. Meer as 500 mense sou nie dieselfde storie kon opmaak nie! Die opstanding van Christus is ‘’n werklikheid, glo dit!