Ombudsman vir belastingbetalers

Die aankondiging wat op 7 April gemaak is dat ’n ombudsman aangestel is waarheen moedelose belastingbetalers hulle kan wend, wat geen vordering maak met hulle probleme by die Ontvanger van Inkomste (SARS) nie, is goeie nuus.

Die afgetrede regter Bernard Ngoepe is aangestel as ombudsman.

Tydens die aankondiging is daarop gewys dat hierdie ’n bykomende diens is wat gratis beskikbaar is vir die belastingbetaler wat nie daarin slaag om hul probleme deur normale kanale op te los nie.

Die ombudsman sal as ’n onafhanklike diens lewer wat regverdig is teenoor beide die belastingbetaler en SARS, om daarmee ook vertroue te skep by die algemene belastingpligtige publiek.