Nog ‘n ANC-boerdery foefie?

Die Departement Landbou, saam met die Universiteit van Potchefstroom en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie gaan ’n gesamentlike projek aanpak van sowat R16 miljoen met hul Nguni vee-projek.

Dit blyk dat swart bestaansboere die meeste sal baat by die projek.

Hulle moet aansoek doen om deel te neem aan die “skema” en suksesvolle aansoekers ontvang dan 24 Nguni beeste onder sekere voorwaardes oor ’n tydperk van 5 jaar, in ’n poging om hulle vaardigheid te verbeter in die veeboerdery bedryf en hulle te bemagtig.

’n Aansoeker kwalifiseer blykbaar as hy oor sowat 350 ha omheinde weiveld beskik met toegang tot drinkwater vir die vee.

Kenners meen dit kan maar net weer ’n suksesvolle mislukking wees as die bestaansboere nie eers opgelei word oor korrekte boerdery praktyke alvorens diere aan hulle uitgedeel word nie, aangesien die moontlikheid bestaan dat die diere mishandel en mag verhonger soos wat dikwels waargeneem is.

Belastingbetalers is uiters skepties oor die ANC se pogings om swart boere op onprofessionele wyse te probeer vestig soos wat die suiwel-projek in die distrik van Vrede reeds bewys het.