Nog kerntoetse deur Noord-Korea?

Daar is nie duidelikheid of Noord-Korea gereed maak om ’n vierde kerntoets uit te voer nie, alhoewel daar sterk moontlikhede bestaan dat ’n volgende toets uitgevoer gaan word.

Die land het klaarblyklik ’n tonnel op sy toetsterrein verseël, wat die vermoede laat ontstaan dat toetse gedoen gaan word.

’’n Woordvoerder en kenner in Suid-Korea het te kenne gegee dat daar ’n baie sterk moontlik is dat ontstekers en meetinstrumente in die tonnel gemonteer is wat dui op die moontlikheid dat toetse gedoen gaan word.

Die kommunistiese land het sy eerste kerntoets in 2006 gedoen, en gedurende verlede jaar is die derde kerntoets gedoen.

Meningsvormers en wetenskaplikes is dit egter eens dat die vorige toetse beslis nie suksesvolle resultate gelewer het nie, vandaar ’n nuwe toetsprogram.

Foto – Magsvertoning in Noord-Korea