Musiek vir Paastyd

Ons luister weer na ‘n “Sanctus.” Hierdie keer uit die Santa Cecilia Mis van Charles Gounod. Die solis is die bariton Jean-Philippe Lafont en die dirigent is Georges Pretre wat die Radio-Frankrykkoor en die Nuwe Filhamoniese Orkes dirigeer.

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis

Heilig, Heilig, Heilig,

Heer van die Leerskare

Hemel en Aarde being U glorie

Hosanna in die Hoogste.