Mobilisasie nodig om vrye mark te red

Dit het nou die hoogste tyd geword dat landbou, die finansiële sektor, die sakesektor en elkeen wat eiendom besit, moet mobiliseer en saamwerk om privaatbesit, die vrye mark en kapitalisme in Suid-Afrika te red.

Dié oproep kom van mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA, na aanleiding van ‘n werksessie van die Departement Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming. ‘n Konsepdokument, “Final Policy Proposals on ‘Strengthening the Relative Rights of People working the Land” is daar bespreek.  Ingrypende en radikale voorstelle word in dié dokument gemaak, waaronder:

·         Alle handel en nywerheid sal beheer word om die welsyn van mense te beheer

·         Grond sal gedeel word deur diegene wat dit bewerk

·         Enigeen sal die reg hê om grond te beset waar hulle dit verkies

·         Historiese eienaars van grond sal net 50% behou

·         Die 50% wat vir deelhouding beskikbaar moet word, sal deur die regering vergoed word maar in ‘n trust gehou word

·         Alle arbeiders wat op die plaas gewerk het vir termyne tussen tien en vyftig jaar, sal tussen 10% en 50% van die plaas besit

Mnr. Meintjes sê dat hierdie maatreëls effektief die landboubedryf in Suid-Afrika gaan vernietig, en voedselsekerheid op risiko gaan plaas. “Wat hier gebeur is ‘n Zimbabwe-situasie, wat met ‘n vernis van demokrasie bedek word in ‘n poging om dit aanvaarbaar te maak. Die netto resultaat sal dieselfde wees as in Zimbabwe.

“Toe TLU SA tydens die werksessie gevra het of hierdie nie neig na ‘n sosialistiese bestel, is TLU SA se kommer afgelag deur amptenare van die Departement as ‘Rooi-gevaar stories’, terwyl die kapitalisme as sodanig ook aangeval is.”

Mnr. Meintjes wys daarop dat die sentimente in hierdie werksessie, in harmonie is met ‘n verskeidenheid ander beleidstandpunte, konsep wetgewing en wette wat reeds deurgevoer is wat op ‘n direkte en indirekte wyse die beginsel van privaat besitreg aantas.

“As dit gaan lei tot ‘n sosialistiese of selfs kommunistiese bestel, het ons die plig om dit as sodanig te ontbloot, en sal alle moontlike slagoffers van dié proses, indringend moet kyk na moontlikhede om die kapitalisme en vrye mark te beskerm en selfs weer te verstewig,” sê mnr. Meintjes.

Intussen het mnr. Meintjes boere ook aangemoedig om hulle ondersoeke na moontlike meganisasie, te versnel en in werking te stel.