Kort reeks oor "Die Patriot"

Goeiedag Burgers.

 

Hierdie posseël is agter in my seëlversameling boek.  Die seël onder ‘n vergrootglas skep by die leser ‘n heimwee van n tyd verlede maar ook ‘n insig in ons hedendaagse behoefte om ‘n volkseie stem te hê teen die Naspers-groep.

Volksgenote, ek vra dat u die Vryburger sal ondersteun, en dat u dit sal versprei, om die groei van ‘n koerant wat vir ons regte spreek met ‘n eerlike en Godvreesende beleid te adverteer in jou dag tot dag bestaan. 

Praat met familie en vriende oor die koerant wat jy ‘n trotse leser van is.

Hier is die posseël se woorde:

 

Die Afrikaanse Patriot

“Eert uwen vader en uwe moeder, opdat uwen dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft.”

Het vijfde Gebod

 

Deel 1 –  Saturdag 15 January, 1876 (No.1)

 

“Die Afrikaanse Patroit”

Een Afrikaanse koerant!  Wie het dit ooit gedroom!

Ja, Afrikaanders!  Een koerant in ons ei’e taal!  Dit

het baiang moeite gekos om so vêr te kom; dit kan ek

julle verseker, want die meeste Afrikaanders is nes

steek pêrde, hulle wil mos nie glo dat ons een ei’e

taal het nie.  Die ou’e Patriotte hou vas, en klou vas,

an die Hollans taal;  die jong mense vind die Engelse

taal weer so danig mooi, en o’ertui’e gaat net so

moeilik, as om steeks pêrde te leer pronk in die voor-

tuig.  Ons will nou met ons “Patriot” an die wereld

wys, dat ons wel de’entlik een taal het waarin ons kan

sê net wat ons wil.

“Afrikaanse Patriot”

Ja, dit in die naam van ons blad!  Een beter naam

kan ons nooit kry nie, want een “Patriot” is een

flukes vent, en ons wil ons ons koerant maak:-

klein, maar fluks.

Op die 15 van ider maand kan julle een besoek van

die “Patriot” verwag, en ek is seker, hoe meer julle

hom lees, hoe liewer julle hom sal kry.  En hoe meer

intekenars julle ver hom sal besorge, hoe meer jul

julle dankbaarheid sal betoon!  Ek sê:  teken in!  dis

mar 5 sielings in die jaar!  Sê an al julle vrinde,

teken in vir die “Patriot,”  dis mar 5 sielings in die

jaar!  Myn skepsels!  Wat is 5 sieling ver een “Afrikaanse koerant

Die Posman