Koerant wen hofsaak teen Departement

Die Mail & Gauardian het hulle saak teen die Departement van Openbare Werke (DOW) gewen met ’n hofbevel wat bepaal dat die departement binne 30 dae die gevraagde dokumente oor die uiters omstrede Nkandla-projek moet besorg.

Die weekblad het reeds in 2012 aansoek gedoen ingevolge die Wet op Toegang tot Inligting (Paia) om wel insae te kry wat deurlopend geweier is deur die Departement.

Die inligting hou verband met die DOW se besteding wat aangegaan is by Nkandla.

Regter Vivian Tlhapi het in haar uitspraak daarna verwys dat 159 aansoeke gerig is om inligting te bekom waarvan meer as 60% van die gevalle geweier is.

Die merkwaardige is egter dat die DOW in die hof aangevoer het dat sekere dokumente verlore geraak het.

Berigte doen die rondte dat alle notules, samesprekings en besluite op hoogste bestuursvlak soek geraak het. Dit sluit in wat die minister, adjunkminister, direkteur-generaal en adjunk-direkteur-generaal van Openbare Werke se kommunikasie met Zuma insluit.

Regter Tlhapi het daarop aangedring dat daar skynbaar bewyse is dat ’n dokument wat aan die koerant gelek is, beslis nie deur die DOW aan hom verskaf is nie, en dit gee rede om te aanvaar daar is dokumente wat die DOW nie aan die koerant beskikbaar gestel het nie.