Kodesa versus KOGESA

Dit wil voorkom asof hier ’n nuwe dimensie binne Boere-Afrikaner volkspolitiek aan die ontwikkel is wat nie net geskiedkundig van aard is nie, maar wat ook ’n beduidende rol kan vervul in die aanloop na die VVK-verkiesing wat later vanjaar gaan plaasvind.

Wat egter van besondere betekenis is, word gesien in die feit dat die F. W. de Klerk Stigting se verteenwoordiger nie kans gesien het om ontvangs te teken vir die Klagskrif wat beteken is op die voormalige staatspresident nie.

Die interessantheid is egter daarin geleë dat die Kodesa-onderhandelaars nie die Boere-Afrikaner verteenwoordig het nie, en die gestorwe NP het met sy swak span onderhandelaars die slegste scenario gekies om alles af te handel en die land weg te teken.

Hierteenoor staan die KOGESA span wat doelgerig daarop ingestel is om op 31 Mei ’n geskiedkundige gebeurtenis te laat plaasvind in die gees om ’n volk se verlore vryheid te herwin.

Dit is opvallend dat die KOGESA span Calviniste is, wat soos dit hul aard is, soos ware Protestante optree teenoor diegene wat die onreg veroorsaak.

Hierdie optrede staan lynreg teenoor dit wat by Kodesa gebeur het – en ook daarna, toe die staatspresident die volk met leuens mislei het, van leë beloftes oor eie woonbuurte en eie skole en tjeks wat moes balanseer….

Nou kom daar ’n uur van waarheid.

Weereens is daar ’n verskil tussen Kodesa en KOGESA.

Met die Kodesa geleentheid het F. W. de Klerk vol bravade daar opgedaag en allerhande slimmighede kwyt geraak.

Die aangeklaagde voormalige staatspresident sal waarskynlik, indien wel, hier met huiwering opdaag by die Willie Marais Afrikaner Sentrum waar die verrigtinge gaan plaasvind.

Hier sal nie plek wees vir slim en leë beloftes nie – hier sal ’n man sy man moet staan.

Hier sal getoon word van watter metaal jy aanmekaar gesit is – dun 18-10 staal of sommer net ’n stuk lood.

Die tyd sal ons leer.