Is sosialisme die RSA se voorland?

TLU SA se Uitvoerende Komitee (UK) het tydens ‘n spesiale vergadering sy teenkanting uitgespreek teen die voorstelle waarvolgens plaaswerkers substansiële regte kry op plase, en waardeur boere in effek 50% van hulle boerdery gaan verloor.

TLU SA se UK sê dat die persepsie wat geskep word dat alles wat in die land verkeerd loop, die boere se skuld is, is onregverdig en ongegrond, en word gevolglik met minagting verwerp.  Die boere het deur die eeue die land voorsien van voedsel en vesel, het hulle grond op regmatige wyse bekom en hoef nie skuldig te voel teenoor enigiemand oor enigiets nie.

Die UK het aan die hand van statistiek kennis geneem dat grondhervormingsprojekte tot dusver ‘n 90% plus mislukkingskoers het waardeur talle mense wat werkloos gelaat is. Daar is ‘n persepsie dat grond rykdom is. Grond kan egter bydra om rykdom te skep as daar hard op gewerk en suksesvol op geboer word.

Tans is daar ‘n “boeket van wetgewing” wat op mekaar inwerk en veral op landbou toegespits is. Die jongste daarvan sluit in:

·                    Die Nasionale Ontwikkelingsplan wat 20% wil grond neem vir grondhervorming, terwyl ander boere dit met 50% moet finansier.

·                    Die jongste voorstelle van Departement Grondsake en Landelike Ontwikkeling waarvolgens ‘n boer 50% van sy plaas moet afstaan aan sy arbeiders (ongeag of hulle op die plaas woon of nie).

·                    Verblyfreg-wetgewing wat voorsiening maak vir grond wat aan bewoners (wat nie noodwendig eers werkers is nie) gegee moet word.

·                    Wysigingswet op die Herstel van grondregte wat ‘n magdom nuwe eise gaan loslaat op plase.

·                    Die grootste armoede kom voor in gebiede waar gemeenskappe geen aktes besit nie en gemeenskaplike grond is.

Die redes waarom TLU SA die jongste voorstelle verwerp is:

·                    Die boere skuld niemand iets nie. Boere het geen grond ooit gesteel nie. As die staat grondhervorming wil toepas, moet hy dit finansier. Die boere het nie nodig om dit te doen en is bowendien nie bereid om dit te doen nie.

·                    Dis posisionering van die regering is op grond van die Freedom Charter, wat uiteindelik beheer oor alles wil verkry. Landbougrond is maar net die eerste teiken.

·                    Die huidige proses lei tot sosialisme wat wêreldwyd misluk het en gelei het tot armoede

·                    Dis ‘n vorm van nasionalisering, ongeag of dit nou verbloem word onder terme soos “ontneming”.

·                    Dit is die sekerste en kortste pad na hongersnood.

·                    Landelike stabiliteit en stabiele landelike ekonomie word drasties versteur en selfs vernietig

·                    Werkloosheid sal toeneem.

·                    Winspersentasie op boerdery staan gemiddeld op 3%.  Enige wegneem groter as dit, lei tot finansiële ondergang.

·                    Boere is nie in staat om 50% van die finansiering van grondhervormingsplase op hulle te neem nie. Boonop is dit onregverdig en onbillik, daarom is boere bloot nie bereid om dit te doen nie.

 

TLU is besig om ‘n uitgebreide dokument op te stel wat sy landbouplan vir die toekoms sal uitspel. Van die aspekte wat meer breedvoerig daarin aangespreek sal word is:

·                    TLU SA staan by private besitreg en die kapitalistiese stelsel.  Die staat moet ondubbelsinnig antwoord of hy dit wil vervang met sosialisme.

·                    Daar is geen probleem met nuwe toetreders tot landbou wat wil boer ter wille van uitbreiding van voedselsekerheid nie.  Daardie toetreders kan deur die regering ondersteun word met finansiering en infrastruktuur, terwyl boere in meeste gevalle gewillig is om daardie nuwe toetreders met raad en kundigheid te voorsien ten einde hulle suksesvol te maak ter wille van volhoubare landbou.

·                    Meer klem moet gelê word op die gewillige koper.  Gewillige kopers maak oor die algemeen ‘n sukses van hulle onderneming, terwyl eisers ‘n persepsie het dat hulle kits-miljoenêrs kan word.

·                    Swart ekonomiese bemagtiging moet vervang word met breëbasis ekonomiese bemagtiging, wat gaan oor bekwaamheid en vermoë en nie op ras nie.

·                    Die Staat moet met grondhervorming by homself begin deur sy eie grond beskikbaar te stel, en om voormalige tuislande tot optimale produksie te ontwikkel.

·                    Grondhervorming behoort deur die ope en vrye mark plaas te vind.

·                    Boere word aangemoedig om te meganiseer, en arbeid verminder.

·                    Die geskiedenis moet onafhanklik, desnoods deur objektiewe internasionale historici, ontleed word om te bepaal of enige grond gesteel is of nie.

·                    Die lank uitstaande volledige grondoudit moet deurgevoer word. Tans is daar steeds geen sekerheid hoeveel grond reeds in swart hande is nie. Doelwitte is heel moontlik reeds oorskry wat baie van hierdie emosionele prosesse dalk oorbodig maak.

·                    Mentors en voorligtingsbeamptes wat ingespan word, moet bewese suksesvolle boere wees. Geen onsuksesvolle boer kan ooit ‘n suksesvolle mentor wees nie.

TLU SA het hom ondubbelsinnig verbind tot die vrye mark en die kapitalistiese stelsel. Sy voorstelle word derhalwe vanuit hierdie perspektief gemaak.

TLU SA het egter sy kommer uitgespreek dat die Regering ‘n ander agenda het wat nie hiervoor voorsiening maak nie, en afstuur op ‘n sosialistiese bestel. Die regering word gedaag om openlik te sê waarheen en op watter model hy afstuur.

‘n Ekonomiese Kodesa tussen landbou en sake-sektor, saam met die regering, het dalk dringend noodsaaklik geword.