Herken Hom, erken Hom en eer Hom

“En Pilatus sê vir Hom: Praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek mag het om U te kruisig en mag het om U los te laat nie? Jesus antwoord: U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat My aan u oorlewer, groter sonde.” – Joh. 19:10-11

Hierdie Vrydag word Goeie Vrydag genoem. Goed, nie omdat dit wat gebeur het soveel vreugde verskaf nie, maar goed omdat wat deur die gebeure bewerkstellig is soveel vreugde gee. Voordat ons in die motors spring en wegjaag vir ‘n langnaweek, oorweeg net of u nie maar ʼn plan moet maak om die dag te erken nie (ʼn Christelike dag waarvan die datum seker is aangesien paasnaweek soos die pasga volgens die maan bepaal word!)

Die rede vir hoekom diegene wat Jesus oorlewer ʼn groter sonde het as Pilatus is omdat hulle van beter behoort te weet! Hulle het al die profesieë en beloftes van die Messias gehad, maar het Hom nie as die Messias herken, erken en geëer nie! As u dan ʼn gelowige in die Here Jesus Christus is, die Skrifopenbaring van God het en weet wat Hy vir u gedoen het, eer Hom daarvoor hierdie paastyd!