Grondgryp-plan onuitvoerbaar en ongrondwetlik

Die ANC regering se jongste plan om die sogenaamde grondhervorming in die land te bespoedig, is waarskynlik ongrondwetlik, onuitvoerbaar en wiskundig onprakties.

Die regering se jongste plan behels dat ’n boer 10% van sy grond aan elke plaaswerker moet afstaan vir elke 10 jaar wat so iemand in sy diens is.

In praktyk beteken dit dat indien ’n boer 5 sulke werkers het, dan beskik hulle oor 50% van die plaas en kan hulle die boer dwing om later in totaal afstand te doen van sy plaas.

’n Woordvoerder van georganiseerde landbou het aan Die Vryburger gesê dat daar gevalle is waar ’n boer meer as tien sulke werkers het, en dit bring mee dat hulle finale seggenskap het oor die plaas.

’n Woordvoerder van Agri Oos-Kaap sê so ’’n stelsel laat hom dink aan iemand wat te veel dagga gerook het.

Volgens ’n dokument waarin beleidsvoorstelle gemaak word, sal die staat tot 50% van die boer se grond namens die werkers betaal wat meebring dat die helfte van ’n boer se plaas oorgedra word aan werkers, maar die geld word nie aan die boer uitbetaal nie, maar word in trust gehou vir die “aandeelhouers”.

Die voorstel bring ook mee dat waar ’n werker 30 jaar diens het, kry hy 30% aandeel in die plaas.

Kenners meen die drakoniese plan is ’n goedkoop manier vir die regering om boere sonder vergoeding te onteien en hulle effektief te verdryf van hulle wettig verkreë eiendom.

Die vraag word gevra wat die situasie sal wees as daar 15 werkers is wat elkeen 20 jaar diens het op dieselfde plaas, as elkeen dan ’n 20% aandeel moet kry?