Gesondheidstelsel word swak bestuur

Die talle voorbeelde van pasiënte wat swak behandeling by hospitale ontvang, is maar een faset van die geweldige daling in mediese versorgingsdienste van die land, sê kenners na aanleiding van verskeie klagtes wat ontvang is.

Suid-Afrika se stelsels, het ’n magdom burokatriese rompslomp waarmee siek mense dikwels opgeskeep sit, en die regstel daarvan behoort ‘n fokuspunt van navorsing te wordd.

Dit is die siening van prof. Glenda Gray, die onlangs aangestelde president van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad (MNR), wat ook die eerste dame is wat in die pos aangestel is sedert die ontstaan van die navorsingsraad in 1969.

Sy is gestasioneer in Parow, naby die Tygerberg-hospitaal, en sê in Suid-Afrika is daar vir navorsers talle geleenthede om dinge te beskryf, en kritiek te lewer wat verwelkom word, maar doelgerigte ingrepe om regstellings te maak, ontbreek.

Dan wys sy op enkele voorbeelde, dat tuberkulose suksesvol behandel kan word, en dat Suid-Afrika dit kan doen, en die medikasie is beskikbaar, tog neem die siekte toe, en waarom is daar so baie mense wat aan die siekte ly, wil sy weet.

Sy reken iets is met die gesondheidsisteem verkeerd, en word moontlik swak bestuur.

Met MNR se herstrukturering gedurende die afgelope tyd het die Raad sowat tien areas geïdentifiseer wat belangrik is vir Suid-Afrikaners se gesondheid. Daarop moet gefokus word in navorsing, sê sy.

Blykbaar is veels te veel geld in die verlede op interne aspekte bestee terwyl hopeloos

te min op goeie, nagevorsde wetenskap aangewend is, sê sy.

Sy sê die belangrikste is dat navorsing gedryf moet word, en dit is haar eerste oogmerk om toe te sien dat die beste wetenskaplike navorsing gedoen word oor wat Suid-Afrikaners se siektes veroorsaak, en dan te konsentreer op die wat afgeskeep word, soos byvoorbeeld, kanker en ander siektes wat ernstige gevolge inhou.

Foto – Prof. Glenda Gray