Gemeenskap staan saam

Sy is kwalik tien maande oud, en het ’n armpie wat nie normaal ontwikkel nie, en dit moes dringend aandag kry van ’n chirurg wat presies weet wat om te doen.

Klein Laché Dressler se arm sal egter nou normaal kan ontwikkel, nadat ’n operasie op haar armpie uitgevoer is in Pretoria.

Alhoewel vêrdere toetse later gedoen gaan word, is die medici positief dat alles reg is en dat die arm normaal sal ontwikkel.

Die probleem was dat net een beentjie in die armpie ontwikkel het, en dit het stremming geplaas op die ontwikkeling van die hele arm.

So ’n voorval kom voor by een uit etlike miljoene mense en is ’n aangebore probleem wat reggestel kan word as dit betyds behandel word.

Haar ouers, Francois Dressler(40) en Lislé (39) van Riebeeckstad is dankbaar vir die hulp en ondersteuning wat hulle geniet het nadat ouma Lenie agtergekom het daar is fout met die arm, maar sy was te jonk om geopereer te word.

Prof. Ulrich Mennen in Pretoria het as een van die bekendste chirurge met sulke gevalle, het die operasie uitgevoer.

Die chirurg het die een been van die arm aan die gewrig geheg soos dit moet wees, en die armpie toe in gips gesit.

Laché kruip al weer rond met gips aan die een armpie en oefen al om alles met die linkerhand te doen.

Dié ouerpaar is baie dankbaar teenoor almal wat gehelp het. Hulle beskik nie oor ’n siekefonds nie, en ’n trust is gestig om die operasie, wat meer as R100,000 gekos het, te finansier.