Gehawende Mediese dienste by SANW

Die mediese dienste van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag(SANW) is in ‘n chaotiese en gehawende toestand.

So blyk dit uit die SANW se 2014 jaarplan wat onlangs ter tafel gelê is.
Volgens die uiteensetting is dit duidelik dat daar nie genoeg geld is om in die mediese behoeftes van soldate en hulle gesinne te voorsien nie. ‘n Algehele onderbegroting van R0.8miljard blyk die rede te wees. Blykbaar beloop die werklike uitgawes ‘n astronomiese R4,3miljard wat met ‘n begroting van R3,5miljard gedek moet word.
Die gevolg hiervan is ‘n bewuste besnoeiing in lynitems sodat bedryfskoste gedek kan word by die drie militêre hospitale, wat diens aan die personeel en oud-personeel (en hulle gesinne) moet lewer.
Adv. Pikkie Greeff van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermagunie sê dat die gebrek aan spesialiste en ander personeel kommer wek. Pasiënte word glo aan wagtydperke van solank as vier maande onderwerp, vir afsprake met spesialiste.
Hy het bygevoeg dat toerusting soos x-straaltoerusting dikwels nie gebruik kan word nie, omdat dit buite werking is. Hy het verder gesuggereer dat die wanfunksionaliteit van mediese toerusting toegeskryf kan word aan instandhoudings probleme, as gevolg van ‘n tekort aan tegniese-personeel wat situasie vererger.
Op navraag, het die ANC minister van Verdediging in die parlement verklaar dat daar tot 473 vakante poste by 1 Militêre Hospitaal is, wat dit ‘n ongelooflike 36% vakatures uit ‘n totaal van 1327 kernpersoneel maak.
Waarnemers sê om sake te vererger is R50 miljoen tussen 2009-2014 spandeer aan die versorgingeenheid wat verantwoordelik is vir mediese diens aan staatshoofde en oud-staatshoofde. Die eenheid word deur 56 hoogsopgeleide personeel beman, terwyl soldate en oudsoldate in stilte moet ly.
‘n Ongelooflike R11 miljoen van die begroting was boonop deur die Departement van Verdediging uit die begroting gewurg om die ANC president se kliniek op Nkandla te bou, en toe te rus.
Dit is nie bekend of die besparing in salarisse van vakante poste in berekening gebring is om die tekort in die begroting aan te vul, en of die ANC dit juis so uitgewerk het, omdat hulle in elk geval nie meer die fondse het om vir professionele mediese dienste aan soldate te betaal nie.
Die moontlikheid bestaan natuurlik ook dat die poste nie gevul kan word, as gevolg van rassistiese werksreservering wat teen gekwalifiseerde Boere-Afrikaner medici diskrimineer.