Geen so woord!

Die sirkusmeester van Rooi Sirkus van Afrika oftewel RSA het weer onlangs sy mikrofoon aangeskakel net om die narre van hul rol te ontneem. Hy laat weet die wêreld dat hy geen spanning beleef nie omdat spanning ‘n witmenssiekte is. Gelukkig huil hy ook nie daaroor nie, want dit is ‘n kindersiekte! Voor u, my geagte leser, te skepties reageer op hierdie hoogsdeurdagte en denkestimulerende uitlating moet u besef dat hy ook volgens die Afrika nefie van die Harvard-metode, die Verward-metode, die wetenskaplike bewyse gee vir afwesigheid van spanning by swartmense: Daar is geen zoeloe woord daarvoor nie!

Ek besef dat die vlak van die denke van hierdie geleerde man bo die vuurmaakplek is van gematig geleerde mense soos ek en u, en dat ons, bloot omdat ons nie op daardie vlak kan kersvashou nie, dikwels hierdie tipe argumente as verwarrend of selfs lagwekkend beskou. Die waarheid is egter dat dat wanneer mens die vlak van die epistimologiese paradigma waarin geleerdes van Zuma se kaliber hulself uitspreek besef, en jy dit kan vermag om jouself tot op daardie vlak te bring, is daar uiters boeiende hipoteses wat deur hierdie akademici beredeneer word.

So is ‘n akademiese konsensus onder hierdie vlak van geleerdes al bereik oor die feit dat daar nie so iets soos ‘n ruimtevaatuig of ruimtevaarders is nie. Daar is immers geen zoeloe woord hiervoor nie. Die groot akademiese debat is oor die bestaan van fietse, want hoewel daar ‘n zoeloe woord vir fiets is, is dit eintlik maar net ‘n leenwoord uit engels! Die debat woed voort tussen diegene wat die bestaan van fietse verwerp omdat geen egte zoeloe woord daarvoor bestaan nie en diegene wat die empiriese bewyse aanvoer vir die bestaan van fietse, dat hulle seker is dat hulle al so iets gesien het! (Sommige voer selfs aan dat hulle al gebruik gemaak het van so ‘n toestel, maar hulle word algemeen as waansinniges uitgekryt en vergelyk met mense wat glo in die Loch Ness-monster)

In die konteks van hierdie hoogs-akademiese klimaat en die uitsprake van Zuma wat hom as die toonaangewende stem in hierdie debatte aantoon, kan ‘n mens beter verstaan waarom niemand by die ANC fondsinsameling ‘n sent wou betaal om saam met Zuma aan tafel te sit nie. Hulle voel duidelik te geïntimideerd deur die vlak van sy denke. Om in sy geselskap te wees sal jou laat lyk soos ‘n aap!

Tot volgende slag…

Die Sweep