Gaan steek kers op by Indië

Terwyl verkragters ’n paradys het in Suid-Afrika, kan die owerheid gerus gaan kers opsteek by die Indiërs wat nou strenger wetgewing ingestel het teen verkragters, veral waar sodanige een hom meer as een keer skuldig gemaak het aan die oortreding.

Onlangs is drie mans in Indië gevonnis om gehang te word nadat hulle skuldig bevind is aan twee sogenaamde bende-verkragtings.

Hulle is aanvanklik gevonnis vir een aanval van verkragting, wat lewenslange tronkstraf beteken het, maar is later kragtens nuwe Wetgewing wat voorsiening maak vir herhaalde oortredings, waarvolgens die drie gehang word.

Die owerheid het later beklemtoon dat verkragtings nie geduld sal word nie, en dat van sulke oortreders ’n voorbeeld gemaak sal word.

Die gemeenskappe moet die boodskap kry, oortreders gaan die doodstraf kry en die gehoorsame burgery kan in groter gerustheid lewe.